Výsledky 29. ročníka BBL

História

Rekord mítingu

Jaroslava Mahučichová      206cm         02.02.2021

Mutaz Essa BARSHIM         240cm        4.2.2015